Cursuri de igienă

Cursuri de igienă

pentru personalul cu atribuții în:

  1. SERVICII DE PRODUCŢIE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI COMERCIALIZARE A ALIMENTELOR; INCLUSIV ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI A COLECTIVITĂŢILOR
  • Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile cu profil alimentar (producţie, comercializare, depozitare, transport) şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă
  • Instruirea operatorilor din industria alimentară şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă şi a vânzătorilor în funcţie de tipul de activitate (lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne şi peşte, pâine şi produse de panificaţie -, zahăr şi produse zaharoase etc.)
  • Instruirea personalului de îngrijire din sectorul alimentar şi din unităţile de alimentaţie publică şi colectivă

2. SERVICII DE CURĂŢENIE ÎN UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ, COLECTIVITĂŢI DE COPII ŞI TINERI, UNITĂŢI DE CAZARE HOTELURI, MOTELURI, CABANE ETC.

3. PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA APEI POTABILE, INCLUSIV A APEI POTABILE ŞI ÎMBUTELIATE

  • Instruirea managerilor, şefilor de secţie, directorilor pentru asigurarea calităţii etc., din unităţile de producere şi distribuţie a apei potabile, inclusiv îmbuteliate
  • Instruirea operatorilor din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv apă potabilă îmbuteliată
  • Instruirea personalului de întreţinere şi reparaţii din unităţile de producţie şi distribuţie a apei potabile inclusiv apă potabilă îmbuteliată

4. SERVICII DE ÎNGRIJIRE CORPORALĂ

5. SERVICII TIP DEZINFECŢIE, DEZINSECŢIE, DERATIZARE